FREZELEME
MILLING

      Frezeleme işlemi, malzeme yüzeyinden talaş kaldırma işlemidir. Manuel frezeleme yada CNC kullanılarak bu işlem yapılabilir. Pek çok makina türü bulunmaktadır. Resimde görmüş olduğunuz, standart Üniversal Kalıpçı Freze tezgahıdır. 
       Bu tezgahın sağ ve sol  X eksen hareketi, motorla yada el yardımıyla sağlanmaktadır. Spindle dönme hareketi ise Kayış Kasnak mekanizması ile yapılmaktadır. Y hareketi ise el yardımıyla hareket ettirilmektedir. Z yüksekliği, tezgahın sol kısmında bulunan kol (Vertical Knee Traverse Crank) sayesinde yapılmaktadır. Bu işlem için günümüzde CNC tezgahlar kullanılsada, Yüzey tarama yada gönyeye getirme işlemlerinde pratik olmasından dolayı tercih sebebidir. Soğutma sıvısı olarak Bor yağı yada özel kesme sıvıları kullanılmaktadır. 
       

       Yukarıda görmüş olduğunuz Kesici uçlar, frezeleme işlemlerinde kullanılan karbür, hava çeliği, kaplamalı vs. uçlardan bazılarıdır.
        Tezgah kesme hızı ve devri, kesici takımın kaldırdığı talaş miktarına ve tezgahın yapısına bağlıdır. Her malzemenin iç yapısı, sertliği farklı olduğu için, hız ve devir tecrübelere dayanılarak ayarlanır. Net bir devir ve ilerleme bilgisi vermek doğru olmayacaktır.

         Frezelemede kesme yönü ve ilerleme yönü önemlidir. İki türlü kesme yöntemi vardır, Climb Milling yada Conventional Milling ( Tırmanarak kesme, yada Konvensiyonel Kesme ). 

Konvensiyonel Kesme Yöntemi 
Avantajları
1. Talaş genişliği sıfırdan başlar ve artar, bu da iş parçasına daha fazla ısının yayılmasına neden olur ve sertleşmeye neden olur​.
2.Takım kesimin başlangıcında daha fazla sürtünerek takımın daha hızlı aşınmasına neden olur ve takım ömrünü kısaltır.
3.Talaşlar diş tarafından yukarıya doğru taşınır ve kesicinin önüne düşerek bozuk bir yüzey oluşturur ve talaşların yeniden kesilmesini sağlar.
4.Yatay frezelemede oluşturulan yukarı doğru kuvvetler iş parçasını kaldırma eğilimindedir; oluşturulan kaldırma kuvvetini azaltmak için iş parçasını daha iyi sabitlemek gerekir.

Tırmanarak Kesme Yöntemi
Avantajları
1.Talaş genişliği maksimumdan başlayarak azalır, böylece üretilen ısının talaşa aktarılma olasılığı artar.
2.Takımın daha az sürtünmesine neden olur ve takım ömrünü uzatan daha temiz kesme düzlemi oluşturur.
3.Talaşlar kesicinin arkasından çıkarılır ve bu da talaşların yeniden kesilmesi olasılığını azaltır.
4.Yatay frezelemede iş parçasının aşağıda tutulmasına yardımcı olan aşağı doğru kuvvetler oluşturulur, bu kuvvetlerle birleştiğinde daha az karmaşık iş parçalarına ihtiyaç duyulur
Yatay frezeleme, takımın merkez çizgisinin iş parçasına paralel olduğu zamandır.

      CNC işleme merkezi ise, bilgisayar destekli oluşturulan G-code'un makinaya USB veya Ağ üzerinden gönderilerek, parçanın işlenmesine olanak sağlayan makinadır. Tezgah yapısına göre, tabla boyutları 2mtx3mt yada 60cmx250cm gibi ölçülerde olabilir. Başlıca tezgah komutları şu şekildedir. 
G KODU     A N L A M I
G00 – G0    Kesici takımın boşta hızlı hareketi
G01 – G1    Kesici takımın talaş kaldırarak hareketi olup takım iş parçası ile temas halindedir.
G02 – G2    Saat ibresinin dönüş yönünde (CW) eğrisel hareket.
G03 – G3    Saat ibresinin dönüş yönünün tersi yönde (CCW) eğrisel hareket.
G04 – G4   Bekleme
G15            Açısal koordinat iptali
G16            Açısal koordinat
G17            XY çalışma düzlemi
G18            ZX çalışma düzlemi
G19            YZ çalışma düzlemi
G20            Inç ölçü sistemi
G21            Metrik ölçü sistemi
G28            Referans noktasına dönüş komutu
G31            Satır atlama komutu
G33            Diş açma komutu
G40            Takım yarıçap telafisi iptali
G41            Takım yarıçap telafisi solda
G42            Takım yarıçap telafisi sağda
G43            Kesici takım boy telafisi + yönde
G44            Kesici takım boy telafisi - yönde
G50            Ölçeklendirme komutu iptali
G51            Ölçeklendirme komutu
G54            İş parçası sıfırı
G55 – G59 Farklı iş parçası sıfır noktaları seçimi
G73            Yüksek hızda gagalamalı delik delme
G74            Ters/Sol kılavuz çekme
G76            Hassas delik işleme
G80            Delik delme çevrimleri iptali
G81            Delik delme çevrimi
G82            Delik delme ve delik sonunda bekleme çevrimi
G83            Gagalamalı delik delme çevrimi
G84            Kılavuz çekme çevrimi
G85            Rayba çekme
G86            Delik büyütme ve hızlı geri çıkış
G87            Alttan delik büyütme
G88            Delik büyütme ve el tamburu ile uzaklaştırma
G89            Delik büyütme ve delik sonunda bekleme
G90            Mutlak (Absolute) koordinat sistemi
G91            Eklemeli (Incremental) koordinat sistemi
G94            İlerleme mm/dakika
G95            İlerleme mm/devir
G98            Takımın çevrim başlangıcındaki Z seviyesine geri çıkışı
G99            Takımın çevrim içinde tanımlanan R seviyesine geri çıkışı
G98            İlerleme mm/dak.
G99            İlerleme mm/devir
       CNC işleme merkezi programlarının yazımında kullanılan M kodları aşağıda gösterildiği gibidir. Bu kodlar M harfi ve bunu takip eden 2 haneli rakamlardan oluşup M00 – M99 arasındadır.

CNC İŞLEME MERKEZİ M KODLARI
M KODU       A N L A M I
M00         Program durdurma
M01         İsteğe bağlı durdurma
M02         Program sonu (Tek parça imalatında)
M03         Tezgâh milini saat ibresinin dönüş yönünde (CW) döndürme
M04         Tezgâh milini saat ibresinin tersi dönüş yönünde (CCW) döndürme
M05         Tezgâh milini durdur.
M06         Kesici takım değiştirme
M08          Soğutma sıvısını açma
M09          Soğutma sıvısını kapatma
M30          Program sonu ve tekrar program başına dön
M98         Alt program çağırma
M99         Alt program sonu