TEKNİK RESİM
(Technical Drawing)

Teknik Resim

       Teknik resim bir yol göstericidir. Bir makinanın işleyişini, bir parçanın imalatının nasıl yapıldığını gösterir belgedir. Aynı zamanda ortak konuşma dilidir diyebiliriz. Teknik resim evrensel bir dildir. Endüstride tasarımdan imalata, imalattan pazarlamaya kadar, her aşamada yol göstericidir. Teknik resim üzerinde, parçanın malzeme kalitesi, ısıl işlemi, kaplama türü, parça kodu, parça adı, ölçek, toleranslar, yüzey kalitesi, ölçüler, düzlemsellik, paralellik vb. değerler belirtilir.

       Teknik resim çizmek, okuyabilmek çok önemlidir. Benim resmim kötü, ben çizemem, bilgisayarda çizebiliyorum demek sizi kurtarmaz. Öyle bir an gelir ki, kimsenin çizemediği ortamda, perspektif çizerek, problemi çözebilirseniz, hem çevrenizdeki kişilere karşı saygı kazanırsınız, itibarınız olur hem de kendinizi iyi hissedersiniz. İyi çizim yapabilmek için, çok fazla egzersiz yapmalısınız, aynı resmi iki kere, üç kere çizin. Çizin ki eliniz alışsın, Bu pratik size sınavda hız kazandırır. Çizgilerinizin düzgün olmasını sağlar.  

Çizim Kağıtları

       Çizim kağıtları ölçüleri;
A0 : 841mm x 1189mm
A1 : 594mm x 841mm
A2 : 420mm x 594mm
A3 : 297mm x 420mm
A4 : 210mm x 297mm
A5 : 148mm x 210mm
      Çoğunlukla A4 yatay veya dikey olarak kullanılır. Parçanın büyüklüğüne, işin durumuna göre, A3,A2,A0 kağıtlara da baskı alınabilir.

Çizgi Türleri

     
Sürekli Kalın Çizgi :Görülen çevreler ve ayrıtlar.
Sürekli İnce Çizgi :Ölçü çizgileri, Ölçü sınır çizgileri, Klavuz çizgileri, Tarama çizgileri.
Kesik Orta Çizgi : Görünmeyen çevre ve kenarlar.
Noktalı İnce Çizgi : Eksenler, Kesit düzleminin önünde kalan kenarlar.
Uçları Kalın noktalı ince çizgi : Kesit düzlemlerinin belirtilmesinde.